Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro rezervaci, storno a úhradu pobytu v penzionu Královo Pole, Královopolská 141, platné od 1. 1. 2015.

Smluvní vztah

Vzájemný smluvní vztah mezi klientem / ubytovaným /a firmou KAPIS spol. s.r.o. Královopolská 280/141 Brno, se řídí ustanovením Občanského a Obchodního zákoníku, a je upraven v těchto všeobecných podmínkách, s nimiž je každý ubytovaný povinen se seznámit. Smluvní vztah vzniká na základě vyplněné závazné přihlášky k pobytu, kterou potvrdíme telefonicky nebo emailem. KAPIS spol. s. r. o. přijímá rezervace a vydává informace o termínech výhradně písemně a to elektronickou poštou, Penzion si vyhrazuje čas na odpovědi elektronickou poštou v délce 24 hodin. Rezervaci pobytu zakoupeného na některém slevovém portále by měl klient učinit pokud možno co nejdříve po zakoupení pobytu, avšak nejpozději 21 dní před vypršením platnosti voucheru. V posledních 21 dnech před koncem platnosti voucheru si penzionkrpole vyhrazuje právo z důvodu plné obsazenosti (kapacity) rezervaci klientovi již neposkytnout nebo prodloužit platnost voucheru dle možností penzionu. Odesláním přihlášky (rezervace) klient souhlasí s tím, že je seznámen se základními informacemi na www.penzionkrpole.cz se všeobecnými a stornovacími podmínkami.

Objednávka

Pobyt lze objednat výhradně e-mailem. Po odsouhlasení termínu bude klientovi zasláno závazné potvrzení rezervace k pobytu elektronickou poštou.

Ceny ubytování a jejich úhrada

Ceny uvedené na webu jsou platné, pokud se nejedná o jiné cenové nabídky slevových portálů, cestovních kanceláří a podobných institucí. Úhradu objednaného pobytu provede klient složením 50% zálohy z celkové ceny za ubytování splatné do 14 dnů od data potvrzené Přihlášky k pobytu / Rezervace pobytu /. Pokud klient neuhradí částku do termínu splatnosti, bude rezervace zrušena. Zbývající částku a další poplatky uhradí klient v den ubytování hotově. Toto neplatí při nákupu pobytů přes třetí osobu slevové portály, cestovní kanceláře atd., které mají své obchodní podmínky, mimo rekreačních poplatků.

Zrušení rezervace

Klient má právo kdykoli zrušit rezervaci pobytu – výhradně písemnou formou na e-mail info@penzionkrpole.cz. Platnost zrušení nastává dnem doručení tohoto dokladu na adresu firmy nebo do naší mailové schránky. V platnost vstupují níže uvedené podmínky:

Pokud klient zruší rezervaci na vlastní žádost, tak v tomto případě není poskytovatel povinen klientovi automaticky poskytnout další náhradní termín a to již po první zrušené rezervaci. V případě, zakoupeného voucheru se tímto stává voucher pro naši firmu, automaticky neplatný. Pokud není mezi naší firmou a klientem písemně vše domluveno jinak. (vy jímka, atd.) KAPIS spol. s. r. o. si vyhrazuje právo zrušit klientovi rezervaci a to pro případ technických problémů na pokoji ve kterém má být klient ubytován nebo neočekávané jiné problémy v budově penzionu atd. KAPIS spol. s. r. o. je povinen klientovi vyplatit zpět zaplacenou finanční částku klientem do 14 dnů od zrušení rezervace naší firmou a to výhradně na bankovní účet klienta.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit rezervaci klientům, kteří nenastoupí na pobyt v nástupní den závazné rezervace. Provozovatel tímto není povinen klientovi tento termín dále rezervovat. V případě řádného nenastoupení v závazný den rezervace se rovněž zneplatňuje pobytový voucher.

Nástup k pobytu a odhlášení pobytu klienta (ubytování)

Nastoupení a zahájení pobytu je od 13 do 18 hodiny, ukončení pobytu je poslední den do 10 hodiny dopolední (check in je od 13 h. - 18 h, check out je poslední den do 10 h.) Pokud klient požádá o pozdější nástup k pobytu, může mu provozovatel účtovat extra poplatek ve výši 100 Kč. rovněž pokud klient neopustí ubytování včas a to poslední den do 10 hodiny dopolední může mu provozovatel účtovat poplatek 100 Kč. za nedodržení všeobecných obchodních podmínek. Tyto podmínky neplatí, pokud je vše mezi provozovatelem a klientem dohodnuto písemně (elektronická pošta) jinak a to minimálně 24 hodin předem nástupu k ubytování.

Reklamace

Podmět k reklamaci musí být doložen zápisem, který provede obsluha penzionu na vyžádání klienta, kde bude uveden zřetelně důvod reklamace, podpis obsluhy i klienta, místo a čas. Reklamace přijímáme pouze elektronickou poštou nebo prostřednictvím poštovního doručovatele a to doporučeně. V žádosti o reklamaci musí být doložen zápis, který klient vytvoří s obsluhou ihned na místě problému. Bez tohoto zápisu nebude na reklamaci brán zřetel.

Provozovatel není povinen vracet klientovi finanční prostředky za zakoupený voucher po uplynutí zákonné lhůty 14 dnů. Voucher je přenositelný a klient jej může dále prodat nebo darovat. Nový majitel voucheru je povinen nahlásit změnu jména vlastníka voucheru.

Vratná Kauce k dálkovému ovládání

Provozovatel si v některých případech vyhrazuje právo na výběr vratné kauce od dálkového ovládání příjezdové brány. Klient je povinen tuto vratnou kauci zaplatit po příjezdu do ubytovacího zařízení při zápisu.